Skip to main content

Jonne Arjoranta

Jytte kirjoittaa:

"Apurahatutkijoiden kasvavaa merkitystä yliopistoille ja akateemiselle tutkimukselle ei siis voi kiistää. Yliopistoilla apurahatutkijoita kohdellaan kuitenkin vuodesta toiseen kuin toisen luokan akateemisia kansalaisia. Apurahatutkijoille ovat esimerkiksi arkipäivää kiellot, katkokset ja ongelmat yliopiston kirjaston ja sähköpostin käytössä. Tilakysymys nousee esiin tasaisin väliajoin, ja ajoittain apurahatutkijoille ei haluttaisi antaa työhuoneita, tai niitä tarjotaan kohtuuttomia korvauksia vastaan. Kysymykset työterveyshoidosta apurahatutkijoille herättävät yleensä vain vaivaantunutta mutinaa ja vetoamista pykäliin ja lainsäädäntöön: ”apurahatutkijat eivät ole työsuhteessa yliopistoon, joten lain ja työehtosopimusten mukaan yliopistolla ei ole velvollisuutta tarjota työterveyshuoltoa” kuuluu vastaus."

Yliopisto linjasi myös, että apurahatutkijoilla ei ole pääsyä järjestelmiin, kuten henkilökunnan langattomaan verkkoon tai Office 365 -palveluun. Vaikea keksiä, kenen etu on tehdä apurahatutkijoiden työ vaikeammaksi.