Skip to main content

I am a researcher interested in games, play and philosophy. I design, analyse and write about games for fun and for a living.

jonne.arjoranta.fi

jaranta

mastodon.arjoranta.fi/@jonne

jaranta

orcid.org/0000-0003-0148-7626

jaranta

jarjoranta

Jonne Arjoranta

Review: Ihmiskunnan historia ja tulevaisuus yksien kansien välissä

Tämä on osittainen vastaus aiempaan arvosteluun samasta kirjasta.

Minun näkemykseni on hieman myönteisempi kuin Samin; ihmisen historian tiivistäminen niin tehokkaasti kuin Harari tekee on suuri saavutus. Yksinkertaistaminen on vaikeaa ja vaatii aina valintoja, mikä jättää väistämättä tilaa kritiikille.

Hararin kirjassa on 3 osiota (minun kuvauksiani, eivät osioiden otsikoita):

  1. Ihmisen esihistoria kuvaus
  2. Yhteiskuntatieteet 101
  3. Hararin spekulaatiot tulevaisuudesta

Ensimmäinen osuus oli minusta kaikkein vakuuttavin, mutta myös vaikein minulle arvioida, koska en tunne aihetta niin hyvin. Siinä kuvataan ihmislajin synty aina aiemmista ihmisistä meihin, eli Homo Sapiens Sapiensiin. Opin tästä osasta paljon uutta, kuten aiemmin eläneiden suurten eläinten (megafauna) sukupuutosta -- todennäköisesti ihmisten takia. En myöskään tiennyt, että maapallolla eli yhtä aikaa puolisen tusinaa eri ihmislajia ennen kuin me syrjäytimme ne kaikki. Osio on väistämättä yksinkertaistava, koska se niputtaa satoja tuhansia vuosia suhteelliseen tiiviiseen kerrontaan.

Toinen osuus on Hararin valikoitu tiivistelmä yhteiskuntatieteiden perusteista. Ne esitetään historiallisen tarinan muodossa, kuvaten miten ihmiskunnan kehitys on tapahtunut, valikoiden tiettyjä ilmiöitä kerronnan kantaviksi välineiksi. Harari käyttää usein omia termejään vakiintuneiden käsitteiden sijaan ja jättää viittaamatta, mutta ei sano mitään erityisen kiistanalaista suhteessa siihen, mitä oppisi yhteiskuntatieteiden johdantokurssilla. En pidä joistakin hänen tekemistään yksinkertaistuksista, mutta se tuskin häiritsee suurinta osaa lukijoista. Enemmän minua häiritsee Hararin tapa käyttää vakiintuneiden käsitteiden sijaan omia termejään, esimerkiksi niputtamalla termin "myytti" alle kaikki erilaiset sosiaaliset konstruktiot.

Viimeisessä osuudessa näkyy Hararin transhumanismi, joka sai myöhemmin jatkoa oman kirjansa verran. Hän maalailee ihmisen tulevaisuudennäkymiä ja kuvittelee millaista tulevaisuutta me luomme itsellemme. Toisen kirjan nimi Homo Deus (Jumalihminen) on kuvaava esimerkki siitä, millaiseksi Harari ihmisen tulevaisuuden kuvittelee. Tätä osiota on vaikea arvioida: jos on Hararin tavoin transhumanisti, nyökyttelee hänen visioilleen varmaan tyytyväisenä päätään. Muuten saattaa olla, että Hararin tulevaisuudenkuvat jättävät hieman kylmiksi.